Ngăn Đông
Tủ Đông MITSUXFAN MF1-258GW1

TỦ 1 NGĂN ĐÔNG - MF1-258GW1

MITSU AIR Giá Niêm Yết
6.948.000đ7.720.000đ
Tủ Đông MITSUXFAN MF2-250GW2

TỦ ĐÔNG MÁT - MF2-250GW2

MITSU AIR Giá Niêm Yết
7.200.000đ8.000.000đ
Ngăn Đông
TỦ Đông MITSUXFAN MF2-288FW2

TỦ ĐÔNG MÁT- MF2- 288FW2

MITSU AIR Giá Niêm Yết
7.585.000đ8.428.000đ
Tủ Đông MITSUXFAN MF1-268FW1

TỦ 1 NGĂN ĐÔNG - MF1-268FW1 (Euro Design)

MITSU AIR Giá Niêm Yết
7.587.000đ8.430.000đ
Ngăn Đông + Mát
DÀN ĐỒNG - INVERTER - MF2-300GW2 - DUNG TÍCH 350 LÍT

TỦ ĐÔNG MÁT - MF2-300GW2

MITSU AIR Giá Niêm Yết
7.587.000đ8.430.000đ
Ngăn Đông
https://mitsu.vn/tu-1-ngan-dong-dan-dong-inverter-mf1-400gw2

TỦ ĐÔNG 1 NGĂN - MF1-400GW2

MITSU AIR Giá Niêm Yết
8.100.000đ9.000.000đ
Ngăn Đông + Mát
Tủ Đông MITSUXFAN MF2-400GW2

TỦ ĐÔNG MÁT - MF2-400GW2

MITSU AIR Giá Niêm Yết
8.361.000đ9.290.000đ
Ngăn Đông + Mát
https://mitsu.vn/tu-dong-mat-2-ngan-1-dong-1-mat-dan-dong-inverter-mf2-500gw2

TỦ ĐÔNG MÁT - MF2-500GW2

MITSU AIR Giá Niêm Yết
8.874.000đ9.860.000đ
Ngăn Đông
TỦ Đông MITSUXFAN MF2-466GWE2.

TỦ Đông 1 NGĂN - MF1-466GWE2

MITSU AIR Giá Niêm Yết
9.585.000đ10.650.000đ
EURO DESIGN
Ngăn Đông
Tủ Đông MITSUXFAN MF1-418GW2

TỦ 1 NGĂN ĐÔNG - MF1-418GW2

MITSU AIR Giá Niêm Yết
9.585.000đ10.650.000đ
Ngăn Đông + Mát
Tủ Đông MITSUXFAN MF2-600GW2

TỦ ĐÔNG MÁT - MF2-600GW2

MITSU AIR Giá Niêm Yết
10.800.000đ12.000.000đ
Ngăn Đông
Tủ Đông MITSUXFAN MF1-518GW2

TỦ ĐÔNG 1 NGĂN - MF1-518GW2

MITSU AIR Giá Niêm Yết
12.600.000đ14.000.000đ
Tủ đông14000000
Ngăn Đông
TỦ Đông MITSUXFAN MF1-538GW2

TỦ 1 NGĂN ĐÔNG - MF1-538GW2

MITSU AIR Giá Niêm Yết
14.022.000đ15.580.000đ
Ngăn Đông
Tủ Đông MITSUXFAN MF1-618GW2

TỦ 1 NGĂN ĐÔNG - MF1-618GW2

MITSU AIR Giá Niêm Yết
14.661.000đ16.290.000đ
Ngăn Đông
Tủ Đông MITSUXFAN MF1-718GW2

TỦ 1 NGĂN ĐÔNG - MF1-718FW2

MITSU AIR Giá Niêm Yết
16.074.000đ17.860.000đ
Tủ Đông MITSUXFAN MF1-566WWE2

TỦ ĐÔNG 1 NGĂN - MF1-566WWE2 (Euro Design)

MITSU AIR Giá Niêm Yết
16.074.000đ17.860.000đ
Ngăn Đông
Tủ Đông MITSUXFAN MF1-818GW2

TỦ 1 NGĂN ĐÔNG - MF1-818GW2

MITSU AIR Giá Niêm Yết
16.974.000đ18.860.000đ
Tủ Đông MITSUXFAN MF1-766WWE2

TỦ 1 NGĂN - MF1-766WWE2 (Euro Design)

MITSU AIR Giá Niêm Yết
17.361.000đ19.290.000đ
Ngăn Đông
Tủ Đông MITSUXFAN MF1-768WW(E)2

TỦ 1 NGĂN ĐÔNG - MF1-768GW2

MITSU AIR Giá Niêm Yết
17.550.000đ19.500.000đ
Tủ Đông MITSUXFAN MF1-866WWE2

TỦ 1 NGĂN - MF1-866WWE2 (Euro Design)

MITSU AIR Giá Niêm Yết
21.474.000đ23.860.000đ

Tổng đài hỗ trợ (8h00 - 22h00)

Tổng đài mua hàng: 1900 63 80 64
Giao nhận - Bảo hành: 1900 63 80 64

Email: info@mitsu.vn
Văn Phòng: Number 10 CN11 street, Tan Binh Industrial zone, Tan Phu District, Ho Chi Minh City.

Nhận khuyến mãi từ MITSU AIR VIETNAM

Hãy là người tiêu dùng thông minh bằng cách nhận ưu đãi cho bạn