Number 10 CN11 street, Tan Binh Industrial zone, Tan Phu District, Ho Chi Minh City.

Form liên hệ

MITSU AIR VIETNAM

GPDKKD: 0315626048 cấp tại TP HCM

Địa chỉ: Number 10 CN11 street, Tan Binh Industrial zone, Tan Phu District, Ho Chi Minh City.

Email: info@mitsu.vn

Hotline: 0909 32 67 69