Kích Hoạt Bảo Hành Sản Phẩm

Hướng dẫn kích hoạt bảo hành

  1. Bước 1: Nhập Số Seri sản phẩm và mã đơn hàng ( nếu có )
  2. Bước 2: Click " Tiếp Tục "
  3. Bước 3: Kiểm tra lại thông tin sản phẩm của bạn đã mua ( tên - mã sản phẩm )
  4. Bước 4: Điền các thông tin cần thiết để kích hoạt bảo hành - Bao Gồm: Tên của bạn + Số Điện Thoại + Email
  5. Bước 5: Click vào " Kích Hoạt Bảo Hành " để hoàn tất kích hoạt

Bước 2

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM CỦA BẠN

Mã SP Tên SP Mã bảo hành Trạng thái
{{ warranty.product_code }} {{ warranty.product_title }} {{ warranty.warranty_code }} Đã kích hoạt
Ngày kích hoạt: {{ warranty.actived_at }}
Chưa kích hoạt
(*) Vui lòng nhập chính xác số điện thoại của bạn
(*) Vui lòng nhập chính xác Email, để chúng tôi gửi thông báo kích hoạt về Email của bạn

Bước 3

Kích hoạt bảo hành thành công.