• BÌNH GIỮ NHIỆT CAO CẤP

  • Mã sản phẩm: BÌNH GIỮ NHIỆT Đánh giá: 4.5/5
  • Giá Niêm Yết

    Liên hệ
  • Thông số kỹ thuật

Các sản phẩm khác

Dàn Nhôm

TỦ ĐÔNG MÁT - 2 NGĂN - MF2-250A2

MITSU AIR Giá Niêm Yết
5.913.000đ6.570.000đ
Dàn Nhôm
MONO - DÀN NHÔM - MF2-300A2 - DUNG TÍCH 350 LÍT

TỦ ĐÔNG MÁT- 2 NGĂN- MODEL MF2-300A2

MITSU AIR Giá Niêm Yết
6.291.000đ6.990.000đ
Dàn Nhôm

TỦ 1 NGĂN ĐÔNG- MODEL MF1-400A2

MITSU AIR Giá Niêm Yết
6.552.000đ7.280.000đ
Dàn Nhôm
DÀN NHÔM - MF2-400A2 - DUNG TÍCH 400 LÍT

TỦ ĐÔNG- MÁT 2 NGĂN - MODEL MF2-400A2

MITSU AIR Giá Niêm Yết
6.813.000đ7.570.000đ
Dàn Nhôm
MONO - DÀN NHÔM - MF2-500A2 - DUNG TÍCH 440 LÍT

TỦ ĐÔNG- MÁT 2 NGĂN - MODEL MF2-500A2

MITSU AIR Giá Niêm Yết
7.578.000đ8.420.000đ
Dàn Nhôm
TỦ 1 NGĂN ĐÔNG - MONO - DÀN NHÔM - MF1-518A2

TỦ 1 NGĂN ĐÔNG - MODEL MF1-518A2

MITSU AIR Giá Niêm Yết
10.413.000đ11.570.000đ
Dàn Nhôm
DÀN NHÔM - MF2-600A2 - DUNG TÍCH 530 LÍT

TỦ ĐÔNG - MÁT 2 NGĂN - MODEL MF2-600A2

MITSU AIR Giá Niêm Yết
10.539.000đ11.710.000đ
Dàn Nhôm
TỦ 1 NGĂN ĐÔNG - MONO - DÀN NHÔM - MF1-618A2

TỦ 1 NGĂN ĐÔNG - MF1-618A2

MITSU AIR Giá Niêm Yết
12.339.000đ13.710.000đ
Dàn Đồng
https://mitsu.vn/tu-1-ngan-dong-dan-dong-inverter-mf1-518gw2

TỦ ĐÔNG 1 NGĂN DÀN ĐỒNG - MODEL MF1-518GW2

MITSU AIR Giá Niêm Yết
12.600.000đ14.000.000đ
Tủ đông14000000
Dàn Nhôm
TỦ 1 NGĂN ĐÔNG - MONO - DÀN NHÔM - MF1-818A2

TỦ 1 NGĂN ĐÔNG- MODEL MF1-818A2

MITSU AIR Giá Niêm Yết
14.778.000đ16.420.000đ
Dàn Nhôm

TỦ 1 NGĂN ĐÔNG - MF1-1388A2/3

MITSU AIR Giá Niêm Yết
26.478.000đ29.420.000đ
Dàn Nhôm

TỦ 1 NGĂN ĐÔNG - MF1-1788A3

MITSU AIR Giá Niêm Yết
30.978.000đ34.420.000đ
Dàn Nhôm

TỦ 1 NGĂN ĐÔNG - MF1-2288A4

MITSU AIR Giá Niêm Yết
38.304.000đ42.560.000đ